Anasayfa / Soru-Cevap / fransız ihtilali nedenleri ve sonuçları
fransiz_ihtilali_nedir
fransiz_ihtilali_nedir

fransız ihtilali nedenleri ve sonuçları

Fransız ihtilali ile ilgili sizlere Fransız ihtilali kısaca Fransız ihtilali nedenleri , Fransız ihtilali sonuçları  ve Fransız ihtilali nedir kısaca açıklamaya çalışacağım.

öncelikle Fransız ihtilali nedir ile başlayarak sırasıyla Fransız ihtilali döneminin sonrasında Dönemin felsefi düşünceleri nelerdir? ardından Fransız İhtilalinin sebepleri nelerdir? , Devrimin Temelleri ve Gelişimi ,1789 İhtilali ve sonunda da  Fransız İhtilalinin sonuçları nelerdir? sorularına cevap vereceğiz

Fransız İhtilali nedir?

1789 – 1799 aralarında süren ideolojik, siyasal ve toplumsal anlamda keza fransa’nın keza de avrupa’nın bir tfakatmen çalkantılı geçirdiği bu dehemmiyet, devrin en zengin ve efsunk ülkelerinden fransa feodal rejim ve tüm monarşi ile yönetilirken, burada yaşamış seçkin tabaka ve katolik tecim insanları imtiyazlar içinde yaşfakatktaydı.

Bu eşitsizlikler cevabında ve aydınlanma çağı’nda ortaya meydana çıkan hak, hür, vatandaşlık, milliyetçilik gibi düşüncelerin ışığında ülkenin radikal değişimler geçirmesi özet olarak fransız ihtilali’nin özetidir.

Fransız İhtilali
Fransız İhtilali

Bu süreçte ülkedeki şiddetli kargaşalarla, binlerce ferdin idamı ile neticelenmiş ve baskı yaşanmış, fransa’ya avrupa’nın diğer ülkeleri savaş açmıştır. devir sahiden kralın tam otoritesine, aslına bakarsanız varlıklı olan sınıfa verilen imtiyazlar, sosyal eşitsizlik şeklinde konulara rağmen bir başkaldırıdır. Bu fikirler sahiden özgür ve denklik temaları ile ortaya çıksa da ülkeye özgürlük yok zorbalık getirmiştir. Köklü değişim, bütün bunlara aleyhinde çıkan 20,000 – 40,000 ferdin asılması ile sonuçlanmıştır.

Dönemin felsefi düşünceleri nelerdir?

Topluluğun bu dönemde yaşadığı değişiklikler aydınlanma çağı’nın etkileri efsunktür. Aydınlanma felsefesi, mantığın ve mutlakiyetçi yönetim eğilimlerin ortadan kalkması benzer biçimde düşüncelerdi. Aydınlfakat çağı’ndaki filozoflar özgürlüğün her anlamda gerektiği fikrindedir.

Descartes 17. Yüzyılda aklın ve eleştirel zihnin üstünlüğünü savunmuş, montesquieu da yasfakatnın halkı temsil eden kişilerce yürütülmesini, şu demek oluyor ki bir meclis ile, ve güçler ayrılığını savunmuş. Voltaire ise kralın filozoflardan oluşan bir komiteye danışarak toplumunu aydınlatması icap ettiğine inanıyordu. Ingiliz modeli parlamentoyu desteklemiştir.

Rousseau ise fransa’ya bu zamanda en fazlaca etki eden düşünürdür ve insanoğluın tanrı vergisi eşit ve iyi olduğuna inanmakta, insanlardan kastı ise yalnızca erkeklerdir, ahali egemenliğinin siyasi rejimden üstün olması gerektiğini düşünmekteydi. Ona bakılırsa ulus masum doğar fakat camia onları kötülüğe iter ve bunu düzeltmenin tek yolu da toplumsal durumları değiştirmektir.

Fransız İhtilali kısaca
Fransız İhtilali kısaca

Halbuki rousseo’nun görüşleri olympe de gourges ve mary wollstonecraft gibi hanım düşünürleri fazlaca rahatsız etmiş, gourges tarafından makalelan kadın haklarının ve bayan yurtdaşlığının beyannamesi eseri o dönemde bayanların vatandaşlığı ile ilgili veya hanımefendilerın oy hakkı ile alakalı bildirimler görülmediğini ortaya sermiştir.

Olympe de gourges hanımefendilerın kendi haklarını kazanması için onları teşvik etmeye çalışmıştır. Aynı dönemde ingiltere’den fransa’ya gelen bir diğer hanım düşünür wollstonecraft ise keza önceleri beraber çalıştığı edmund burke’e keza de rousseou’ya karşı sert çıkıyor ve devrimin kadınlara denklik yada demokrasi getirmediğini savunuyordu.

Genelde olympe de gourges daha fazla siyasi rollerle alakalı aksiyon alırken, mary wollstonecraft ise bayanların toplumsal varlığına dikkat çekmiştir, çünkü ona göre bayanların rasyonellikten uzaktan görülmesinin sebebi erkekler şeklinde eğitilmemeleri ve adamların yalnızca kendilerini rasyonel görmeleriydi.

Bugün halen fransız ihtilali ayrı görüşlerin olduğu bir mevzudur, kimileri eleştirirken kimileri savunmaktadır. Dünya genelinde ise yorumlar tekrar değişiklik göstermektedir, ek olarak edmund burke gibi muhafazakarlar da reformun gerekli olduğunu fakat terör dönemi ve peşindeki gelen zorbalık yönetimi dolayısıyla hatalı olduğunu düşünmüştür.

Fransız İhtilalinin sebepleri nelerdir?

Devrimden önceki yıllarda fransız ekonomisinin öyle de iyi olduğu söylenemezdi. Kralın aşırı harcfakatları, fransa’nın amerikan devrimini desteklemesi kararı idareli depresyon yaşfakatsı ve burjuvaziden yok de yalnızca düşük gelirli kesimden ücret toplanması şeklinde durumlar ülkenin borç arasında kalmasına sebep olmuş ve fransız ihtilali’nin hesaplı sebepleri haline gelmişlerdir.

Aydınlanma çağı boyunca ortaya atılan hak, serbest, otorite terimleri ve bunların sorgulanması, cevabında rousseou, voltaire benzer biçimde düşünürler kralın otoritesinin azalması ve halkın oy kullanması şeklinde düşünceleri ortaya atmışlardır.

Fransız İhtilali sonuçları
Fransız İhtilali sonuçları

Zfakatnın en büyük toprak sahiplerinden olan roma katolik kilisesi’nin halktan topladığı vergiler düştükçe monarşinin dilek ettiği vergiler artmış bu da esasen gmeşhurk beslenmede bile kuvvetlik çeken halkı oldukca güç bir duruma düşürmüştür.

ülkenin durumuna ve borçlara karşın kral xvi. Louis ve eşi marie-antoniette’nin fazla harcfakatları dikkat çekmiştir.

Yeni yükselmekte olan ticaret derslikının aristokrasiye siyasal arenada verilen ayrıcalıklardan bıkmış olması şeklinde durumlarla baş etmeye kralın ehil olması ihtilalin en genel sebeplerindendir.

Devrimin Temelleri ve Gelişimi

Ilk önce inkilap, fransa öteki ülkelerden geride olduğu için yok aksine ülkedeki ekonomik ve sosyal gelişmenin değişime yol açfakatmasından nedeniyle oluşmuştur.

Avrupa’da daha ayrı idare şekilleri görülürken fransa halen tam monarşi ile yönetilmekteydi, kral xvi. Louis feodalizmin kökünü kazırken dışarıdan süren feodal harmoni devam ediyordu ve ülke halen imtiyazlı soylular ve tecim adamlarınca yönetiliyordu.

Ancak ana imalatçı sınıf fazla derecede yüksek vergiler ödüyor, ülkenin cenklarını finanse ediyordu, bu vaziyet ise büyük milli borçlar getirmiş, köylülerin besin sıkıntısı çekmesine sebep olmuştu. Kısacası ihtilalin doğrudan sebebi ülkenin arasında bulunmuş olduğu kaotik hesaplı durumlardı.

ülkenin ekonomik sorunları en sonunda kral xvi. Louis’i sınıflar meclisini bir araya getirmek zorunda bırakmıştı. Seçimler 1788 yılında yapıldı, 1614 seneından beri başta sınıflar meclisi versay’de icattu. Kralın aslolan fakatcı meclisin hesaplı bir reforma müsade vermesini sağlfakatktı.

Fransız İhtilali
Fransız İhtilali

üç derslikın her biri, tüccar derslik, soylular ve köylüler durumdan mutsuzdu. Her eyaletten saysıcaklıkz raporlar gelmekteydi ve siyasal ve toplumsal reformların sürdürülmesinin sınıflar meclisi kadar istendiği anlaşılmıştı.

Bu sırada kral xvi. Louis şüpheler duyarken, ülkenin üçüncü meclisi yani soylu olmayan çalışan derslik milli meclisi duyuru etmiştir. Ziyafet üzerine düşük gelirli tüccarlar ve bazı burjuvazi üyeleri de onlara iştirak etmiştir. Kral milli meclisi kabul etmiş fakat gerçi versay’deki kalesine askeri birlikler yerleştirmiş ve kendini güvene edinmek istemiştir.

1789 İhtilali

Parisliler harekete geçip bastille’deki bastille kalesine giderler. Bu sırada kral devrimi kabul eder ve paris’e geri basar. Bu ilk silahlı hareket başkalarını da inkilap için hareket geçirmiş, ulus feodal düzenin izlerini kaybettirmeye çalışmış, şatoları yağmalamış ve bir çeşit başkaldırı çıkmıştır. Bu duruma fransızcada “the grande peur” kısaca efsunk nefret denmiştir.

Meclisteki soylular ve tüccarlar nefret edilen şey arasında bir gecede feodal düzeni ülkeden yasaklamıştır. Kısa süre daha sonra meclis declaration of the rights of man and citizen diye geçen ve insan haklarını, oy kullanım hakkını bildiren bu bildiriyi kabul etmiştir.

Tekrar benzer sene 1789’da parisliler artan gıda fiyatlarından bıktıkları için kral ve kraliçeyi versay’den paris’e getirirler. Keza meclis de paris’e taşınmış, burada kurumsallaşmıştır. 1791’de bitmiş ve bu müessese kısıtlı bir monarşi ile tek meclisli bir parlamento kurulması kararı seçimlerde seçilmiştir.

Meclisin din karşıtı politikalarının en büyük kararı kilisenin topraklarının devlete bağlanması, mübarek vazife olarak halka dayatılan kuralların bastırılması ve rahiplerin de devlete bağlanması olmuştur. Biroldukça aristokrat ve rahip bu süreçte yurt dışına firar etmiştır ve kral xvi. Louis de ülkeyi terk etmeye kalkmış ama yakalanmış ve bunun cevabında halkın itimatını kaybetmiş olduğu için idam edilmiştir. Ardındaki da kraliçe marie-antoniette idam edilmiştir.

Ama cumhuriyetin ilanı ülkedeki kaosu engellememiş çünkü öbür yerlerde öbür isyanlar çıkmış bu isyanlar kanlı şekilde bastırılmıştır. Bu döneme terör süreci denmektedir. Ayrıca bu dönemde avrupalı kralların ihtilalin ülkelerine sıçrfakatsından korkması dolayısıyla fransa’ya savaş açtı oysa fransa bu cenklarda başarılı olduğundan milliyetçilik ve ihtilal düşünceleri daha da çok yayılmaya başladı.

Bu cenklar sırasında öne çıkan bir lider olan napolyon ülkenin rejimine bir darbe yaparak yönetimi ele geçirdi, genelde bu durum cevabında devrimin sonlanmış olduği düşünülürdü. Fakat napolyon güçlendikten ondan sonra ülkeye monarşiyi geri getirmiştir, bu yönüyle de devir başarısız olmuştur.

Fransız İhtilalinin sonuçları nelerdir?

Fransız ihtilali aşağıdaki benzer biçimde çoğu konsepti getirmiş, avrupa’nın düzenini etkilemiş ve modernleşme sürecine tesir etmiştir. Bazı değişen konseptler aşağıdaki gibidir:

1) monarşinin tfakatmen son bulması: fransız ihtilali tüm avrupa’daki monarşi sistemlerini içten etkilemiş, diğer ülkelerin kralları parlamento iler beraber ülkeyi idare etmek durumunda kalıp güçlerinden feragat etmek durumunda kalmışlardır. Bunu gerçekleştirmeyen ise zor kullanarak tahttan indirilmiştir.

2) feodal sistemin sonu: köklü değişim bütün insanlar için eşitliğin vurguladığinden derebeylik gibi varlıklı ve aristokrasi sınıfına daha fazla imtiyaz veren rejimlerin kaldırılması gerekiyordu.

3) insan hakları: devrim, ihtilalin birincil yıllarındaki kanlı vakalara rağmen insan hakları teorisine irice bir katkıda bulunmuştur. şahısların devredilemez hakları politikada yer almaya başlamıştır. Bu tarz şeylerin cevabında avrupa’nın hukuk sisteminin temelleri oluşmuştur.

4) modernleşme: fransız devrimi devletin bütün kollarında modernleşme yaşanmasına gerektirmiştir. Hem kilise ile alakalı düzenlemeler ondan sonra din özgürlüğü ortamı oluşmasına örutubet verilmiş protestan ve yahudilerin de avrupa camiasında yer alması kolaylaşmıştır.

5) milliyetçilik: fransız devriminin prensipleri avrupa’yı çok derinden etkilemiş, milliyetçiliğin ve milliyetçi düşüncenin artmasına yol açmış şu sebeple de osmanlı devleti benzer biçimde fazla uluslu yapılarda kopmalar yaşanmıştır. Bu köklü değişiklik insanları hangi milliyete bağlılar ise orada yaşfakatya sevk etmiştir.

6) laikleşme: ruhban ve hristiyanlaştırma derslikı karşıtlığı politikalar, toplumcu ve sendikacı toplumların ateizme yönelmesinin önünü açmış, devletin laikleşmesi ise ağır hristiyan inançlarının gmeşhurk yaşamdan silinmesini elde etmiştır.

7) demokrasi: köklü değişiklik demokrasi adı ile sürdürülmüş ve insanlara bu bildiri verilmiştir. Fransızların demokrasi anlayışı ise totaliter olana rağmen bir hoşgörüsüzlüktür. çağdaş demokrasi anlayışı sağ ve sol kanatın beraber bir mecliste yer alması demekti.

Litaratür:

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/French_Revolution
https://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_Devrimi

 

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
Önceki Google Play Helix Jump Android Oyunu
Sonraki Google Play 8 Ball Pool Android Oyunu

İlginizi Çekecek Bir İçerik Bulduk

menenjit

Menenjit Nedir? Tedavi Yolları

Son derece tehlikeli olarak malum bu hastalığa “meningokok” adlı mikrop sebep olmaktadır. Hastalığa davetiye çıkartan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir