Anasayfa / Dinimiz-Islam / Nafile Namazlar Nelerdir ve Nafile Namaz Nasıl Kılınır?
nafile-namazlar
nafile-namazlar

Nafile Namazlar Nelerdir ve Nafile Namaz Nasıl Kılınır?

Beş zaman farz ve sünnet olan namazların yanı sıra kılınan bazı namazlar vardır ki; bu namazlara nafile namaz kısaca tatavvu namazı denir. Bunlar müstahab ve mendub namazlardır. Bu namazlar yüce tanrı’a içsel yönden yakınlığa sebep olurlar ve her nafile namazın kendine özgü sevapları vardır.

Bu nafile namazların başlıcaları şunlardır;

1)tahiyyetü’l-mescid

Bu bir müstehab namazdır. Bu namaz herhangi bir mescide ya da camiye ilk defa girildiğinde kılınan bir namazdır. Allah’a şükür için kılınır. Girilen mescide ve ya camiye kısaca ibadethaneye ilk girildiğinde oturmadan kılınmalıdır. Oturup kalktıktan sonra da kılınabilir fakat oturmadan kılınması daha faziletlidir. Böyle bir durumda veye kılınamayacağı bir durum olduğunda ”sübhanellahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” denilmelidir. Bununla beraber girilen ortamda başka bir namaz kılmak ve ya imama uymak niyeti ile giriliyorsa da yeniden tahiyyetül mescid namazı kılınmış olunur.

2)abdest ve gusulden sonrasında kılınan namaz

Abdest ve ya gusul alındıktan sonrasında şayet vakit varsa, ıslaklık kuruyacak kadar vakit geçmeden kılınan iki rekatlık namaz da dinimizce mendubtur. Alınan abdeste ve ya gusule şükretmek, allah’a teşekkür etmek için kılınır. Abdestten sonrasında kılınan herhangi bir farz ve ya sünnet namaz da aynı şekilde şükür namazı yerine geçer.

3)duha namazı

öteki adı kuşluk namazıdır. Güneş doğup birazcık yükseldikten sonrasında 2, 4, 8 ve ya 12 rekat olarak kılınır. Mendub bir namazdır. Hem de peygamber efendimiz (s.A.V) daimi olarak kıldığı bir namazdır. En faziletli hali 8 rekat olarak kılındığı zmandır. Bu namaz kuşluk vaktinde doğrusu ortalama olarak imsak vaktinden 4-5 saat sonrasında kılınan bir namazdır. (bu vakit imsak saatine nazaran değişebilir)

4)teheccüd namazı

Yatsı namazını kıldıktan sonrasında daha uyumadan ve ya uyuduktan sonra sabaha varmadan kılınan namaza denir. 2’şer rekat olarak 2, 4, 6, 8, rekat olarak kılınabilir. Salat-ı leyn şu demek oluyor ki gece namazı anlama gelir. Eğer bir miktar uyuduktan sonrasında kılınırsa teheccüd isminı alır. Uyuyup tekrar uyanarak gecenin 4te 3ünde herhangi bir zamanda kılınması daha hayırlı ve faziletlidir. çünkü gece uykusu en tatlı uykulardandır ve o vakitteki uykuyu bırakıp namaz kılmak daha hayırlıdır. Peygamber efendimiz’in (s.A.V) bırakmadan devam ettiği bir namazdır. Kılamayacağı zamanlarda oturarak kılardı.

Bir kimse adet haline getirmiş olduğu teheccüd namazını adet haline getirdiyse onu özür olmaksızın hiç bırakmamalıdır. çünkü tanrı katında amellerin en sevimlisi azca bile olsa devamlı olanıdır.

5)regaib gecesi namazı

Recep ayının ilk cuma gecesi bilindiği üzre mübarek regaib kandili gecesidir. Leyle-i regaib olarak söylenir. Bazı alimlere göre bu gecede peygamber efendimiz (s.A.V) birçok manevi ahval ve ikrama kavuşmuştur. Oda ulu tanrı’a şükür etmek için bu gecede 12rekatlık namaz kılarmış. Bazı rivayetlere nazaran de peygamber efendimiz (s.A.V.) anne rahmine bu gece de düşmüş olabilir. Ama doğumundan geriye doğru hesaplanırsa o geceye denk gelmemiş olduğu ortaya çıkıyor. Nedeni mutlaka bu gece çok kutsal bir gecedir. Regaib kelimesinin anlamı kıymeti çok olan, bağış, ihsan, ikram ve nefis şeyler demektir. Bu gecede toplanıp (çağrı yapmış olup başkalarına haber vererek) namaz kılmak bid’at şu demek oluyor ki harama yakın olan davranış rakamlmaktadır. Ama bir yerde habersiz olarak bulunan 2, 3 kimsenin cemaat oluşturarak namaz kılması caiz sayılmaktadır.

Namaz

6)mir’ac gecesi namazı

Receb ayının 27. Gecesi kutsal mir’ac kandilidir. Bu gecede 12 rekat olarak nafile namaz kılmak uygun görülmüştür. 2’şer rekat olarak kılınan bir namazdır. Her rekatta fatiha suresi ve bir sure okunarak kılınır. Sonra 100 kere ” sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” denmeli daha sonrada 100 kez istiğfar edilmeli ve 100 kez salat-ı slm getirmek gerekir.

7)berat gecesi namazı

şaban ayının 15. Gecesine berat gecesi denir. Bu gecede eserlan bütün malukatların bir dahaki berat kandiline kadar geçirecekleri 1 yıl boyunca olan rızıklarına, varlıklı veya fakir, aziz ve ya celil, diriltilip öleceklerine, ecellerine ve bunun şeklinde birfazlaca şey ile alakalı meleklere bilgi verileceği tanınmaktadır. Bundan dolayı bu geceyi çok maneviyatlı ve huş’u arasında dercetmek icap eder. Fakat bu geceye özgü snnet olan bir namaz yoktur. Bu gecede kılınan namaza salatü-l hayr yani hayır namazı denmiştir. Bu namaz bir çok rivayete bakılırsa 100 rekattır. Her rekatta 1 fatiha suresi ve ardından 10 tane ihlas suresi okunmalıdır.

8)kadir gecesi namazı

Ramazan ayının 27. Gecesine kadir gecesi denir. Bu gece çok kutsal bir gecedir. Kuran-ı kerim bu geceden başlayarak inmiştir. Bu geceyi yakarma ile geçirmenin sevabı çoktur. Bu gecenin bir anı vardır ki o ana muadil gelen tüm dualar muhakkak karşılık bulur. Bu gecede teravihden sonra bir müddet daha ibadetle bulunulması, nafile olarak namaz kılınması bu geceyi yakarma ile koymak demektir. Kadir gecesi namazının minimumı 2 rekat, ortası 100 rekat, en fazlasıda 1000 rekat olarak kılınabilir. Bu namaz iki rekat olarak kılındığı vakit her rekatında 200 ayet okunmalıdır. 100 rekat olarak kılındığı taktirde her rekatta 1 fatiha suresi sonra kadir suresi ve ardından 3 kez da ihlas suresi okunmalıdır, her 2 rekatta bir slm verilmelidir. (allahahümme inneke afüvvün tühibbu’l-afve fa’fuanni, tanrıım! Sen affedicisin, bağışlamayı seversin, beni affet) duası da söylenmelidir.

Bu namazın tam olarak bu şekilde kılınacağı kesin değildir. Bazı rivayetlerde bu şekilde geçmektedir. Asıl fakatç bu geceyi olabildiğince maneviyatlı geçirmektedir.

Namaz21

9)yolculuk namazı

Bir müslüman bir yola çıkacağı zaman ve ya bir yolculuktan döndüğü vakit 2 rekat namaz kılınmalıdır. Bu mendub bir namazdır. Yolculuğa çıkılırken bu namazın evde kılınması, yolculuktan dönüldüğü zaman bu namazın mescidde kılınması daha faziletlidir.

10) tesbih namazı

Bu namaz her rekatında 75 kez ”sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” diye tekbir alınan 4 rekatlı bir namazdır. Niyet edilip namaza başlanır ve ”allahu ekber!! Diye namaza başlanır. Subhaneke okunur ve peşinden 15 kere ”sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” okunması mümkün. Sonra euzu besmele çekilerek fatiha ile bir sure daha okunması mümkün. Ardından yine 10 kez ”sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” okunur sonra rukuya varılıp rtuku tesbihlerinden sonra 10 kere ”sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” çekilip rukudan kalkılır. Bu kıyam halinde 10 kez ”sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” okunur. Sonrasında secdeye varılıp secde tesbihleri yapılmış olduktan sonra yine 10 kez ”sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” okunması mümkün. Secdeden tekbir ile kalkılıp yine 10 kere ”sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” okunması mümkün. Ikinci secdeye yine tekbir ile varılıp secde tesbihleri yapılmış olduktan sonrasında yeniden 10 kere ”sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” okunur. Böylece namaz tekbirlerinden fazla olarak alınan tekbirlerin toplamı 75 olur.

Bu birinci rekattan sonra ikinci rekata kalkılır ve yine önce 15 kere ”sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” okunur. Sonrasında birinci rekatta yapıldığı şekilde yapılarak kade (son oturuş) yapılır. Tahiyyat ve salavatlar okunur.Ve slm verilir. Her iki rekatta meydana getirilen bu tesbihlerin toplamı 150 olur. Bundan sonra aynı şekilde 2 rekat daha kılınır. Böylece 4 rekatta meydana getirilen toplam tesbihlerin sayısı 300 olur. şayet bu namazlarda yanılma olursa meydana getirilen sehiv secdelerinde bu tesbihler okunmaz. Bu namaz her isteniliği günde yada gece de kılınabilir. çok fazilatli bir namazdır.

11)tevbe namazı

Her insan fıtratı gereği bilerek ya da bilmeden bazı günahları işleyebilir. Hayırlı bir kul olmak arzusu ile meydana getirilen her türlü hatanın ve ya günahın ardından tevbe etmek, allah katında af dilemek gerekir. Işte bu namaz sakin bir yerde 2 rekat olarak kılınıp af dilemek için olan bir nafile namaz dır ve mendubtur. Bir insanın bir günahı işleyip sonrasında pişmanlık duyup tekrar bu günahı işlememeye karar verdikten sonrasında bu namazı kılıp af dilerse tanrı’ın bu günahını af edeceğine dair bir hadis-i şerif bulunmaktadır.

12)hacet namazı

Bu dünyaya ve ya ahirete ilişik bir dileği olan bir kimse hacet namazını kılar. Bu namaz bazı rivayetlere gore 4 bazı rivayetlere nazaran 12 rekattır. 1. Rekatında fatiha suresi okunduktan sonra 3 defa ayetel kürs-i okunur. Diğer 3 rekatında ise birer fatiha suresi ve peşinden ihlas ve muavvize-teyn sureleri okunur. Namazı kılıp ulu tanrı’a yakarma eder, peygamber efendimiz’e salat ve selamda bulunur. Ondan sonra da hacet duasını okuyup dileğinin gerçekleşmesi için yüce tanrı’a yakarma eder.

Hacet duası: “allahümme innî eselüke tevfîka ehlil-hüdâ ve amele ehlil yakîni ve münâsahete ehlit-tevbeti ve azme ehlis-sabri ve cidde ehlil-haşyeti ve talebe ehlir–rağbeti ve teabbüde ehlil-verai ve irfâne ehlil-bilimsel hattâ ehâfek. Tanrıümme innî eselüke mehâfeten tahcizünî an masiyetike hatta amele bi-tâatike amelen estehikku bihî rızâke ve hatta ünâsıhake bit-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leken-nasîhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fîl-umûri husni zannın bike. Subhâne hâlikın-nûr.”

13)istihare namazı

Bazı hal ve durumların kişinin kendisi için iyi yada kötü, hayırlı ve ya hayırsız, müspet veya negatif olduğunu kişi anlayamaz. Işte bu namaz yapılacak olan işin onun için iyi mi olacağını yüce allah’tan öğrenmek için kılınan bir namazdır. Bu namaz 2 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatında kafirun suresini iikinci rekatında da ihlas suresi okunur. Namazı bitirince de istihare duası okunması mümkün. Dünya ile hiçbir bağ kurmadan, abdestli olarak, kıbleye dönüp uyunur. Eğer rüyada beyaz ve ya yeşil renk görülmesi hayra işarettir. Siyah ve ya kırmızı görülmesi de şerre işarettir.

Istihare duası:”allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azcaîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’leke liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih.

Namaz-kose

14)katil namazı

Dinimizce kısas helaldir. Böyle bir durumdan önce nafile namaz olarak iki rekat katil namazı kılınır. Bu namaz allah katında affedilmek için güzel görünen bir namazdır.

15)istiska namazı

öteki bir isimle yağmur duası namazı’dır. Yağmurun azca hasımp, su sorunsı çekildiği zamanlarda yüce allah’a dua edip yağmur yağdırılması istenir.
Bu namazı cemaatle kılmak caizdir. Istenirse ayrı ayrı da kılınabilir. Bu namaz bitince bayram namazında ki benzer biçimde hutbe okunur.

Istiska duası:”allahümme, eskına ğaysen muğîsen henîen merîen ğadekan mücellilen seyhan ammen tabakan. Tanrıümme, eskine’l-ğayse ve lâ tec’alna minel-kanitîn. Allahümme, inne bil-bilâdi ve’l-ibadi vel-halkı minel-levâi ve’d-danki ma lâ neşkü illâ ileyke. Tanrıümme, enbit lenez-zer’a edirre lened-dar’a ve eskına min berakâtis-sema’i ve enbit lena min berekâti’l-arzı. Tanrıümme, inna nestağfiruke inneke künte ğaffaran feersilis-semae aleyna midrara.”

16)kusuf namazı

Diğer ismiyla güneş tutulması namazı’dır. Güneş tutulduğu vakit, cuma namazını kıldıran imam ezansız ve kametsiz olarak iki rekat namaz kıldırır. Her rekatında bir ruku ve iki secde yapılır. Namazdan sonra da güneş açılıncaya kadar kıbleye doğru ayakta ve ya insanlara karşı oturarak yakarma eder. Imam azam’a, imam malik’e ve imam ahmed’e gore hutbe okunmaz. Imam şafii ile ibn-i hacer ve bazı alimlere bakılırsa, namazdan sonrasında hutbe okunması müstehabtır.

17)hüsuf namazı

Bir diğer adıyla ay tutulması namazı’dır. Ay tutulduğu zaman, müslümanların kendi evlerinde tek başlarına güneş tutulması namazı şeklinde, iki ve ya dört rekat namaz kılınması hoş görünmüştür.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]
Önceki Karaciğer Kendini Yenilermi? Karaciğer Kaç günde Temizlenir?
Sonraki Albert Eisntein’dan Atatürk’e Mektup Orjinal Hali

İlginizi Çekecek Bir İçerik Bulduk

menenjit

Menenjit Nedir? Tedavi Yolları

Son derece tehlikeli olarak malum bu hastalığa “meningokok” adlı mikrop sebep olmaktadır. Hastalığa davetiye çıkartan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir