Anasayfa / Genel / Osmanlı’da Batılılaşma Hareketleri Nelerdir
Osmanlı-Batılaşma
Osmanlı-Batılaşma

Osmanlı’da Batılılaşma Hareketleri Nelerdir

Osmanlı devleti, 19. Yüzyıla girdiğinde hem içte hem dışta biroldukça sorun yaşıyordu. Devlet, bütünlüğünü korumak ismina siyasi, sosyal, askerî ve ekonomik alanlarda biroldukça yenilik yapılmakta, ancak istenen sonuç bir türlü elde edilememekteydi. Devlet uzun süredir sürekli geriliyor ve dönemin aydınları padişahlara gerilemenin nedenlerini içeren risaleler sunuyorlardı.

Avrupa’da teknolojik alanda önemli ilerlemeler kaydedilirken osmanlı’da ziraat, sanayi, ulaştırma ve askerî alanlarda oldukça geri kalmıştı. 16. çağın sonuna kadar dünyanın en güçlü ve en gelişmiş devleti konumundaki osmanlı’nın, avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmesi çok geç olmuştur. Başlangıçta, avrupa’daki gelişimleri burun kıvıran devlet, teknik bakımdan avrupa’dan alınacak çok şey olmadığını düşünmüştür. Bu yüzden daha çok kültürel bakımdan avrupa’yla ilişki kurulmuştur. 17. Ve 18. Yüzyıllarda avrupa’ya karşı alınan yenilgilerin ardından biroldukca aydın, batı’ya sadece onların tabanca ve tekniğini alarak karşı konulacağını belirtmiştir. Bu gelişmelerin ardından ilk yenilik hareketleri askerî alanda gerçekleştirilmiştir.

e1 osmanlıda 300x1601 - Osmanlı’da Batılılaşma Hareketleri Nelerdir
osmanlı batı hareketleri

Batı ile yakınlaşmanın ilk ismimları 18. Asırın başlarında atılmıştır. Osmanlı bu yüzyıldan itibaren avrupa’yı yakından tanıma ve çeşitli gelişimleri görme ihtiyacını hissetmiştir. Batılılaşma tarihinde en önemli ismim ii. Mahmut vakitında atılmıştır. Bu zamanda meydana getirilen yenilikler sonraki gelişmelerin yolunu açmış ve sonraki gelişmelere istikamet vermiştir.

Ii. Mahmut ilk olarak bütün yeniliklerin önünde engel teşkil eden yeniçeri ocağını ortadan kaldırmış ve yerine “asakir-i mansure-i muhammediye” adıyla yeni bir ordu kurmuştur. Bu gelişimin arkasından birfazlaca alanda da yenilikler getirmiştir. öğrenim alanında önemli reformlar yapılmıştır. Harbiye ve tıbbiye açılmıştır. Ilköğretimin mecbur hâle getirilmesi tekrar bu süreçtedir. Avrupa’ya, yenilikleri yakından takip etmeleri amacıyla 150’ye yakın öğrenci gönderilmiştir. Bir diğer önemli büyüme ise türk tarihli ilk resmi gazete olan takvim-i vakayi’nin çıkarılmasıdır.
Batılılaşma yolunda ilerleyen osmanlı, 1839’da tahta çıkan ABDülmecid döneminde tanzimat buyrultuı’nı yayınlanmıştır. Bu fermanın diğer adı, ilk olarak gülhane parkı’nda okunduğundan, “gülhane hatt-ı hümâyunu”dur. Yenileşme yolunda ikinci belge de islahat fermanı’dır.
Tanzimat’ın kurucuları mustafa reşit paşa, ali paşa ve fuat paşa’dır. Bunlar, batı’nın askerî ve idarî yapısına osmanlı’ya aktarırken batı’nın gmeşhurk ömürı da osmanlı’da yerini almaya başlamıştır. Artık osmanlı devleti’nde bazı topluluk kesimleri avrupaî tarzda giyinmeye, yaşamaya ve eğlenmeye başlamışlardır.
1862’de ibrahim şinasi tarafından “tasvir-i efkâr” adlı gazete, osmanlı aydınları içinde siyasî bilincin hızla yayılmasını sağlamıştır. Tasvir-i efkâr’ı sonrasında namık kemal devralmıştır.
Burada üzerinde durulması ihtiyaç duyulan asıl nokta, sağlam temellere dayanmayan yeniliklerin osmanlı’ya yarar sağlaması yerine zarar getirmesidir. Yapılan yenilikler osmanlı toplum yaşamında ve siyasi yapsıcaklıknda ikiliklere yol açmıştır. Bütün girişimler boşa gitmiş ve istenen sonuç elde edilememiştir.

Yaşanmış olan bütün gelişmeler elbette ki edebiyata da yansımıştır. Batı kültürünü örnek alan biroldukça aydın eski edebiyat ile yeni yaşamın anlatılamayacağını öne sürmüş ve yeni bir edebiyat arayışına girmişlerdir. Batılılaşma sürecinde gelişen bu türk edebiyatı dönemine “yeni türk edebiyatı” adı verilmiştir. Bu edebiyat dönemi, osmanlı devleti’nde yenileşme hareketlerinin başlangıcı olan tanzimat döneminden günümüze kadar geçen dönemi kapsamaktadır. Sürecin içerisinde yaşanan siyasî, toplumsal ve tarihî olaylar, bu edebî periyodu kendi arasında alt bölümlere ayırmıştır. Bu bölümler sırası ile tanzimat süreci türk edebiyatı, servetifünun periyodu türk edebiyatı, fecriâti dönemi türk edebiyatı, milli edebiyat süreci türk edebiyatı, cumhuriyet süreci türk edebiyatı olarak adlandırılmaktadır. Türk edebiyatı muhteva, tür, stil ve teknik gibi birfazlaca yönden değişiklik aşamasına girmiştir. Bu değişiklik periyodunun temelinde yatan sebep eski edebiyattan uzaklaşma ve batı etkisinde yeni bir edebiyat oluşturma çabalarıdır. Edebiyatta başlamış olan bu yenileşme dönemi muayyen bir zümre tarafından büyük bir alaka ve heyecanla karşılanmıştır. Ama divan edebiyatını savunan ve bu edebiyatın yaşatılması icap ettiğini dile getirenler de varlıklarını korumuştur.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]
Önceki Canlılar Alemi ve Sınıflandırma Yöntemleri Nelerdir
Sonraki Encümen-i Şuara Hareketi Nedir

İlginizi Çekecek Bir İçerik Bulduk

menenjit

Menenjit Nedir? Tedavi Yolları

Son derece tehlikeli olarak malum bu hastalığa “meningokok” adlı mikrop sebep olmaktadır. Hastalığa davetiye çıkartan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir